This Theme Supports a Custom FrontPage

Dni otwarte: Dziedzictwo kulturowe i historia rybołówstwa

Dni otwarte: Dziedzictwo kulturowe i historia rybołówstwa

Fundacja 15. Południk zaprasza do wzięcia udziału w konsultacji społecznej na temat dziedzictwa kulturowego i historii rybołówstwa w naszym regionie i okolicy. Wspólne sugestie, pomysły i uwagi zostaną wdrożone w realizację na rzecz programów dla naszych mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasz region i miejscowość.   Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 11:00Więcej oDni otwarte: Dziedzictwo kulturowe i historia rybołówstwa[…]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/AN2/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/AN2/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/AN2/2018   FUNDACJA „15. POŁUDNIK” z siedzibą w Trzęsaczu w ramach projektu: „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r., Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Rybackiej Lokalnej Grupy Działania PomorzaWięcej oZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/AN2/2018[…]

Warsztaty: Morze i jego tajemnice. Rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś.

Warsztaty: Morze i jego tajemnice. Rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś.

Rozpoczęliśmy cykl warsztatów pt. Morze i jego tajemnice. Rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś.  Projekt zakłada realizację spotkań edukacyjnych dla dzieci  i młodzieży szkolnej, obejmujących warsztaty muzealne związane z dziedzictwem kulturowym oraz terytorialnymi zasobami, rybactwem i akwakulturą. Animacje, zabawy, quizy oraz zajęcia plastyczne o tematyce morskiej oraz poruszające ważne tematy w obszarze ekologii.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/AN/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/AN/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/AN/2018   FUNDACJA „15. POŁUDNIK” z siedzibą w Trzęsaczu w ramach projektu: „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r., Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Rybackiej Lokalnej Grupy Działania PomorzaWięcej oZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/AN/2018[…]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/TR/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/TR/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/TR/2018     FUNDACJA „15. POŁUDNIK” z siedzibą w Trzęsaczu w ramach projektu: „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r., Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Rybackiej Lokalnej Grupy DziałaniaWięcej oZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/TR/2018[…]

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CAT/2018

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CAT/2018

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CAT/2018   FUNDACJA „15. POŁUDNIK” z siedzibą w Trzęsaczu w ramach projektu: „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r., Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Rybackiej Lokalnej Grupy Działania PomorzaWięcej o ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CAT/2018[…]