This Theme Supports a Custom FrontPage

Warsztaty: Morze i jego tajemnice. Rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś.

Warsztaty: Morze i jego tajemnice. Rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś.

Rozpoczęliśmy cykl warsztatów pt. Morze i jego tajemnice. Rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś.  Projekt zakłada realizację spotkań edukacyjnych dla dzieci  i młodzieży szkolnej, obejmujących warsztaty muzealne związane z dziedzictwem kulturowym oraz terytorialnymi zasobami, rybactwem i akwakulturą. Animacje, zabawy, quizy oraz zajęcia plastyczne o tematyce morskiej oraz poruszające ważne tematy w obszarze ekologii.