This Theme Supports a Custom FrontPage

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/AN/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/AN/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/AN/2018   FUNDACJA „15. POŁUDNIK” z siedzibą w Trzęsaczu w ramach projektu: „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r., Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Rybackiej Lokalnej Grupy Działania PomorzaWięcej oZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/AN/2018[…]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/TR/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/TR/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/TR/2018     FUNDACJA „15. POŁUDNIK” z siedzibą w Trzęsaczu w ramach projektu: „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r., Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Rybackiej Lokalnej Grupy DziałaniaWięcej oZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/TR/2018[…]

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CAT/2018

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CAT/2018

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CAT/2018   FUNDACJA „15. POŁUDNIK” z siedzibą w Trzęsaczu w ramach projektu: „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r., Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Rybackiej Lokalnej Grupy Działania PomorzaWięcej o ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CAT/2018[…]